Skip to main content

Grondwerken

Grondwerken vormen de basis voor een gezonde tuin. Een tuin kan op zich heel mooi aangelegd zijn, maar als de bodemstructuur slecht is, komt dit pas zichtbaar na enige tijd, en dan is het meestal te laat.

De twee belangrijkste factoren in de bodem zijn de aanwezigheid van zuurstof en voedingselementen.  Goeie grondwerken worden aangevuld met het gebruik van lava, compost en inbrengen van micro-organismen om een goede start te garanderen.

Natte gronden kunnen op een natuurlijke manier (door een goede plantenkeuze of aanpassing van het reliëf) of kunstmatig (drainage) droger gemaakt worden.  

Linnaeus heeft kennis van zaken wat betreft grondwerken en gaat geen enkele uitdaging uit de weg, hoe groot of hoe klein het grondverzet ook is.